האקומי היא יישום של הרוח הבודהיסטית בהקשר של יחסים בינאישיים; זוהי דרך לפתח רגישות ומודעות כלפי העצמי והאחר, גישה איכפתית ומקבלת, ותקשורת לא אלימה.

האקומי - דף הבית

…Developed originally as a form of psychotherapy, the fruit of the method goes well beyond personal change or individual development, and flowers in the cultivation of loving relationships and caring communities."

(פלינט ספארקס Ph.D., פסיכולוג קליני, מטפל ומורה האקומי ומורה זן)

גישת האקומי מדגישה עמדה תודעתית מרווחת ורצפטיבית, נוכחות נינוחה וחסרת מאמץ, ותשומת לב אל מה שמעבר למילולי ולמושגי. צורת ההתנהלות בקבוצת האקומי מייצרת אווירה הרמונית ומיטיבה, ומרחב המזמין תהליך עמוק של גילוי עצמי. דרך העבודה מבוססת על עקרונות השיטה: נוכחות אוהבת, התמקדות בחווייה הנוכחית, גישה ניסויית, ותנועה ישירה לכיוון הזנה.

הנוכחות האוהבת מבססת מרחב בטוח, המניח בצד שיפוטיות, ביקורת ופרשנות. היא נובעת מן המנחה, ומהר מאוד מתפתחת גם אצל חברי הקבוצה. הקשב הפתוח וההתמקדות בחוויה הנוכחית מאפשרים קליטה מעודנת של הזולת כפי שהוא, וראייה מעמיקה אל תוך הדפוסים האוטומאטיים המכוונים אותו, מנקודת מבט מלאת חמלה והערכה.

בסביבה הבריאה שנובעת מעמדה תודעתית זאת, נערכים בקבוצה תרגילים. אלה הן התנסויות פשוטות בזוגות או בקבוצות קטנות, המתקיימות תוך תשומת לב מלאה פנימה לתגובות שהן מעוררות באדם עצמו, והחוצה לתגובות שהן מעוררות בזולתו. הן מאפשרות לחומרים בעלי מטען רגשי משמעותי ולהרגלים מגבילים וגורמי סבל לעלות אל פני השטח, ומזמינות בעדינות את המשתתפים לבוא עימם במגע ולחקור אותם. כאשר נוגעים באלה, מתעוררים עימם באופן טבעי גם רגשות וזיכרונות, ומצבים שונים הדורשים ויסות והכלה. השותפים לתהליך, בתחילה לפי הוראות המנחה ובהמשך בעצמם, לומדים להציע תמיכה בהגנות ובהתנהגויות של ניהול עצמי הנובעות ממצבים אלה, והחזקה פיזית ונפשית מתאימה.

בד בבד, מציעות ההתנסויות בקבוצה לחבריה חוויות מאזנות ומזינות, כאלה שאולי נחסכו מאדם זה או אחר בראשית חייו, ונותרו חסרות כתוצאה מהרגלים מגבילים ומכווצים שנוצרו סביבן. הצעת המרכיב החווייתי שנמצא חסר ונחוץ מתבצעת בצורה חיה ומודעת, במסגרת מערכות היחסים הקיימות. חוויות מיטיבות כאלה, מילוליות וגופניות, כאשר הן חוזרות על עצמן ועוברות אינטגרציה, משנות את ארגונו הפנימי של האדם והופכות לחלק מרפרטואר החוויות הזמינות לו. כך מושלם מהלך שנותר בעבר ללא מענה, ומתאפשרת התרת דפוסים גורמי סבל, המובילה לריפוי עמוק ולהתפתחות. בקבוצה, מי שמספקים את ההתנסויות הללו הם חבריה. באופן זה הופכים חברי הקבוצה למקור של כוח ונחמה האחד עבור השני. היכולת לתמוך ולהיתמך בצורה קשובה ולא מתערבת זו, מחזקת את משאביהם הנפשיים של הקבוצה ככלל ושל חבריה כפרטים.

המצע התודעתי של גישת האקומי מאפשר רמת תקשורת עמוקה ואותנטית בקבוצה. השיח הופך אישי, אינטרוספקטיבי, מדוייק וכנה יותר. איכויות הקשב והנוכחות המטופחות, מייצרות אינטימיות אמיתית, ומפחיתות באופן משמעותי ביותר את ההתנהלות התגובתית, ואת הנטיות לשיפוטיות, לתוקפנות ולהגנתיות. העשייה הקבוצתית מלאת הזדמנויות להתבוננות פנימה ולקבלת משוב מן החוץ. השותפים לתהליך הקבוצתי לומדים לראות את האחר ואת העצמי באופן מעמיק יותר, מעבר לשטחי ולמפריד, ולעשות זאת בצורה לא אלימה ולא פולשנית. הם לומדים להתנהל מתוך חמלה, לצאת מנקודת מבט אוהדת ואמפטית, ולהשתמש במידע כדי לעשות טוב. קבוצה המאמצת דרכי התבוננות והתנהלות בינאישית כאלה הופכת למעין קהילה, שהאווירה בה אידאלית לתמיכה בתהליכי הגילוי העצמי, הצמיחה והריפוי.