To make Hakomi effective a practitioner must be more than just someone who knows a method. The practitioner must be someone whose very presence can be healing, a person who has all the qualities needed to support emotional healing in another. My training reflects and embodies this emphasis

ד"ר רון קורץ, יוצר שיטת האקומי

האקומי - התפתחות השיטה

שיטת האקומי פותחה במקורה ע"י רון קורץ, פסיכותרפיסט מארה"ב, בשנות השבעים של המאה הקודמת. פסיכותרפיסטים שלמדו ממנו הקימו עימו בשנת 1981 את ה-Hakomi Institute. כעשר שנים לאחר מכן עזב קורץ את המכון. הוא המשיך לפתח, לעדכן וללטש את דרך עבודתו, וכל זאת לאור ניסיונו הקליני הרב ולאור גוף המידע ההולך וגדל של המחקר בתחומי התצפיות בתינוקות, תיאוריות ההתקשרות והמוח האנושי, ושל המחקר הנוגע לזיהוי הגורמים האחראיים לריפוי המושג בפסיכותרפיה מוצלחת.

יחד עם ענף מורים שלמדו ממנו בשנים אלה הקים מוסד נוסף: Hakomi Education Network. הוא כינה את הגרסה החדשה של השיטה "The Refined Hakomi Method". אציין בקצרה כמה מן הקווים המאפיינים גרסה זו של השיטה.

הפיתוח המאוחר של קורץ מתבטא ברוח הדברים של הגישה, בחלק מן הכלים הטיפוליים הכלולים בה, בהשקפה שבבסיסם, ואף בתחומים בהם השיטה מיושמת. אם בוחנים את עקרונות השיטה, למשל, אזי ההתמקדות בחווייה הנוכחית וההתנהלות בגישה ניסויית היו חלק בלתי נפרד מהאקומי למן ההתחלה. לעומתן, העיקרון הראשון - נוכחות אוהבת - והעיקרון הרביעי - תנועה ישירה לכיוון הזנה - הינם חידושים של הגירסה הנוכחית התופסים בה מקום מרכזי ויסודי ביותר. לפיכך, למשל, יצירתה של הסביבה הטיפולית הבטוחה נובעת מצורת קשב ותפיסה מסויימת, בה מתמלא המטפל ב"הזנה לא אגוצנטרית" מידי איכויותיו האנושיות של המטופל. קרא עוד על המשמעותיות התיאורתיות והקליניות של המושגים הללו במאמר "מחשבות על צרכים ראשוניים ועל הזנה לא אגוצנטרית".

שינוי עקרוני נוסף שחל בשיטה הוא הוויתור על תיאוריית אישיות. ויתור זה נעשה מתוך ההבנה שפעולת הסיווג עצמה עלולה להוביל לעמדה תודעתית המצביעה על פתולוגיה ומניחה ש"דבר-מה טעון תיקון", וכן שהיא מהווה חיץ דרכו אנו תופסים את האדם שאיתנו, ומגבילה את יכולתנו להיות נוכחים עבורו באמת ולקלוט את מירב המידע שמתפקידנו לקלוט. קלסיפיקציות נדרשות במקצועות הרפואה ואולי במצבים המכונים "מחלות נפש". אולם במסגרת תהליכי גילוי וחקירה של אינדיבידואליים "בריאים" יחסית, אפשר להמנע מלאבחן אנשים באופן שמסווג אותם לפי נוסחאות מוכנות מראש. במקום תיאוריית אישיות משתמשים בגרסה זו של השיטה ב"אינדיקטורים": רמזים לא מילוליים המצביעים על חומרים מנטליים טעונים המארגנים את עולמו הפנימי של האחר. האינדיקטורים מובילים את התהליך כקצה חוט שהמטפל והמטופל מושכים בו יחד, ומגלים בעקבותיו את המרקם האישי הספציפי מבלי שיהיה מצומצם מראש או בדיעבד. קרא עוד על תפקידו של הוויתור על הידיעה מראש במאמר "רגעי מפגש: על אירועים בלתי אמצעיים המתרחשים במרחב שמעבר להרגלי".

עוד ברמה הטכנית, ניתן מקום חשוב לעבודה עם אסיסטנטים, למגע הפשוט, להחזקה הפיזית ולשתיקה מיומנת בזמנים שהמטופל במצב של עיבוד רגשי. התערבויות טכניות כגון שאלות והערות מכוונות הופחתו למינימום מעודן. גם התיאוריה עליה מסתמכת הגישה ספחה אל תוכה מקורות נוספים, כגון ההבנות החדשות בדבר האופן בו זיכרונות מתגבשים מחדש (רה-קונסולידציה של הזכרון). ממצאים אלה, המראים שבכל פעם שזיכרון מן העבר עולה על פני השטח הוא מתגבש מחדש תוך שהוא סופג אל תוכו את מרכיבי החוויה המתקיימת ברגעי ההזכרות – תומכים בחשיבותה של הסביבה הנשענת על "נוכחות אוהבת" ובהדגשתן של חוויות מזינות כבסיס לתהליך החקירה.

הגרסה הנוכחית, מעבר להיותה שיטת פסיכותרפיה, הינה גישה כוללת יותר; היא נתפסת כ"דרך של האקומי להיות עם אנשים" ובכך מצביעה אל עבר יישומים בינאישיים נוספים, בתוך חדר הטיפולים ומחוצה לו.

כדי לתמוך במרכיבים השונים הללו של העמדה המנטאלית עליה מושתתת השיטה, תוכנית הלימודים שפותחה על ידי Hakomi Education Network מציעה למידה הנובעת מתוך התנהלות בסביבה השוהה במצב תודעה בעל תכונות מסויימות. תהליך הלמידה מתרחש מעצמו, דרך הטמעה אורגנית, בדרכים עוקפות-אינטלקט וחסרות מאמץ. באופן זה הוא שואף לטפח את המטפל לא כמרפא אלא כהקשר מרפא: כסביבה אנושית המזמינה תהליך ריפוי הנובע מעצמו.

כדי לקרוא הסבר מקיף יותר על התפתחות ה-Refined Hakomi Method (במילותיו של רון קורץ עצמו) - לחצו כאן.